NY indkaldelse til Ordinær Generalforsamling


OBS! Det er LØRDAG den 4. september 2021

Ny Ordinær Generalforsamling i Broholmerselskabet


Der indkaldes som tidligere meddelt til ny generalforsamling i Broholmerselskabet

Lørdag d. 4. september 2021 kl. 11.30-16.00 i

Hårlevhallens Cafeteria, Industrivej 39, 4652 HårlevIfølge vejledningen fra DKK er det med samme dagsorden og samme punkter, herunder kandidater til poster samt forslag. Dvs. at der ikke kan fremsættes nye forslag eller opstilles nye kandidater.Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Valg af 2 stemmetællere.

4. Godkendelse af bestyrelsens beretning.

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om ansvarsfrihed.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Budgetbehandling, herunder evt. fastsættelse af kontingent og evt. indmeldelsesgebyr.

8. Valg af formand. (Udgår)

9. Valg af kasserer. På valg er Julie Bjørn (Villig til genvalg) (Har efterfølgende trukket sit kandidatur)

10. Valg til bestyrelse. Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er: Søren Christiansen (villig til genvalg), Kia Christensen (villig til genvalg) og Pernille Østergaard (villig til genvalg)

11. Valg af 2 suppleanter for et år.

12. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter for et år. På valg er: Gunnar Schmidt og Peter Danielsen.

13. Eventuelt.


Materialer til Generalforsamlingen kan ses på Broholmerselskabets hjemmeside

Af hensyn til eventuelle restriktioner, er vi nødt til at fastholde tilmelding. Sidste frist for tilmelding er den 21. august 2021. Den tidligere tilmelding er annulleret, og vi skal bede dig om at tilmelde dig igen, hvis du deltager den 4. september 2021.

Tilmeld dig HERMed venlig hilsen

på vegne af bestyrelsen


Christian Ravn
Formand i Broholmerselskabet
Du modtager denne mail, fordi du er medlem af Broholmerselskabet.
Broholmerselskabet | bestyrelsen@broholmeren.dk