Nyhedsbrev Oktober 2022

Nyhedsbrev Oktober 222Kassereren efterlyser et medlem der har fået graveret en vandrepokal i Allerød 1/6-2022 hos Karin Hermansen.

Venligst kontakt kassereren@broholmeren.dk eller 4021 0060


Jeg er blevet gjort opmærksom på en mangel i sidste nyhedsbrev.:

Det anbefales fra Broholmerselskabets side, at det samlede HD-index på forældredyrene er minimum 200. Man kan således godt bruge avlsdyr, der samlet har et HD-index under 200, men man vil IKKE kunne opnå stambog plus. Du kan læse mere om HD-index HER

Avlskravene til Basis Stambog er:

HD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel HD-status registreret i DKK.
En hund med HD grad D eller E kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt.
Avlspartneren skal i så tilfælde altid være HD fri (grad A eller B)


AD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel AD-status registreret i DKK.
En hund med AD grad 3 kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt.
Avlspartneren skal i så tilfælde altid være AD fri (grad 0)


HD- og AD-Røntgenbillederne bliver sendt til KU-Sund, som vurderer billederne og videresender resultatet til DKK, som derefter lægger resultaterne på hundeweb. Man skal købe røntgenrekvisitioner ved DKK inden røntgenfotografering. Spørg din opdrætter om hjælp, eller kontakt os i Broholmerselskabet enten Avlsrådet eller Bestyrelsen.

Præmieringskrav: Begge forældredyr skal før parring være præmieret – efter den er fyldt 24 mdr. - på en FCI/DKK anerkendt udstilling eller eksteriørbedømmelse med mindst Very Good af en dommer fra et panel særligt udvalgt af DKK, eller
alternativt skal hunden være avlsgodkendt før 1. januar 2015 efter daværende regler, som findes i en fil nederst på siden.
Dette alderskrav på 24 mdr. gælder for hunde som ikke allerede er præmieret med en mindst VG på en FCI/DKK anerkendt udstilling inden 31.12.2017.


Der findes en alternativ mulighed for at opfylde præmieringskravet. Dette er muligheden for en eksteriørbedømmelse af en af de af DKK udpegede eksteriørdommere. Du kan læse mere om denne mulighed, samt se hvilke dommere der kan benyttes HER

Mentalbeskrivelseskrav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har gennemført en mentalbeskrivelse når hunden er mellem 10 til 36 mdr.

Din hund bliver indkaldt til metalbeskrivelsen af avlsrådet, forudsat at du er registreret som ejer i Broholmerselskabet. Du kan også vælge selv at tilmelde dig en mentalbeskrivelse i en anden specialklub. Du finder oversigten over planlagte mentalbeskrivelser HER

Du kan læse mere om, hvad en mentalbeskrivelse er HER

Der henvises udover ovenstående til DKK’s etiske anbefalinger for avl


Avlsanbefalinger, der udover ovenstående avlskrav, skal være opfyldt for at
opnå Basis+ Stambog er:

  1. Begge forældredyr skal før parring have en eksteriørbeskrivelse fra Broholmerselskabet.

    Avlsrådet indkalder din hund til eksteriørbeskrivelse hvis din hund er registreret med ejeroplysninger i Broholmerselskabet.

  2. Det samlede HD-indeks for begge forældredyr, skal på parringstidspunktet være minimum 200. Hundens egen HD-status skal indgå i indekstallet.

  3. Begge forældredyr skal før parring have HD status A, B eller C registreret i DKK

  4. Begge forældredyr skal før parring have AD status 0 eller 1 registreret i DKK

  5. Begge forældredyr skal før parring have kendt SAS hjertestatus registreret i DKK

    Hunden kan tidligst hjertescannes 18 måneder gammel. Hjertescanningen skal udføres af en dyrlæge, der er medlem af Ekkogruppen eller en udenlandsk dyrlæge der har samarbejde med Ekkogruppen. Link til dyrlæger i Ekkogruppen Klik her

Hjertescanning i udlandet:
Det er muligt at få hjertescannet sin hund i udlandet. Man skal forinden købe en rekvisition ved DKK og undersøgelsen skal foregå på samme måde som i Danmark og udføres af en dyrlæge der har et samarbejde med Ekkogruppen. Der er INGEN garanti for at hjertescanningen bliver godkendt at DKK. Så inden man bruger for megen tid og penge, bør man overveje om det er bedre at lade sin hund hjertescanne af en dyrlæge i Danmark og som er medlem af Ekkogruppen.

Fokus på AD i avlen:
Der ses en øget tendens til at bruge hunde med AD-status 2 i avlen. Dette kan være ret uhensigtsmæssigt, da AD er langt mere arveligt end HD og giver de ramte hunde større gener end HD, da albueleddet er langt mere kompliceret.

link til artikel om AD (Evidensia): Klik her

Link til informationsfolder om AD: Klik her

Dogs Global:
Dogs Global har udarbejdet en populationsrapport. Den fulde rapport vil blive lagt på hjemmesiden så snart den endelige version foreligger. Du kan læse et sammendrag af rapporten HER

Næste udstilling som du kan tilmelde til med en avlsgodkendende dommer er:

  • Herning 12.-13. november. Kun den 13. november er der en avlsgodkendende Broholmerdommer Kevin Brown – sidste frist for tilmelding er 10. oktober - TILMELDING HER

  • Årslev 22. januar 2023. Broholmerdommer Lisbeth Utke Ramsing - sidste frist for tilmelding er 18. december 2022 - TILMELDING HER

Information fra Kreds 1:
Husk, at der er temadag om avl og opdræt for både hanhundeejere og tæveejere den 6. november 2022. Læs mere om temadagen HER


Efterårshilsner

BestyrelsenDu modtager denne mail, fordi du er medlem af Broholmerselskabet.
Broholmerselskabet | bestyrelsen@broholmeren.dk