Nyhedsbrev juli 2023
Nyt fra DKK angående røntgen af HD og AD:
Nordisk harmonisering af røntgenregler - røntgenoptagelse og bedømmelse skal fremover ske i samme land.

Den 1. juli 2023 indførte DKK en mindre ændring af reglerne på røntgenområdet. Det sker for at harmonisere bestemmelserne med de øvrige nordiske lande og som en del af vores samarbejde i den organisation, der hedder NKU (Nordisk Kennel Union). Ændringen betyder, at optagelse og bedømmelse af røntgenbilleder fremover skal ske i samme land.
Hvis et HD/AD/OCD-resultat skal registreres på hundeweb, skal røntgenbilleder, der er optaget i Danmark, altså fremover også bedømmes i Danmark (på KU/SUND) og kan ikke sendes til udenlandske bedømmere. DKK registrerer naturligvis stadig resultater på importer eller udenlandske avlspartnere efter de gældende retningslinjer.

Hvis en dansk hundeejer har et ønske om, at vedkommendes hund skal have en udenlandsk bedømmelse registreret på hundeweb, er dette også stadig muligt. Men det kræver, at ejeren tager hunden med til det pågældende land, hvor røntgenfotografering og bedømmelse så skal foretages samlet.
Det skærmbillede, der kommer frem ved køb af rekvisition, kommer til at ændre sig en smule. Når du køber rekvisition til HD, AD og OCD, vil du fremover have to muligheder. Du kan vælge imellem ”dansk fotografering og bedømmelse” og ”udenlandsk fotografering og bedømmelse”, og her skal du selvfølgelig bare vælge det, du har tænkt dig at gøre. Der sker ingen ændringer i beregningen af indeks for de racer, der har denne mulighed.


Der er sket ændringer i UNGR (udvalget for nationale og glemte racer):

Formand er Vibeke Rørdam og menige medlemmer er Birgit Seloy og Helene Risager

Fra Avlsrådet:
Præsentation af nyt medlem i avlsrådet:
Jeg hedder Gry Faber Gamst.
Jeg har fået lov at erstatte Nick i avlsrådet.
Jeg er ret ny i Broholmerverdenen og fik min første, men bestemt ikke sidste Broholmer, Højmarksgaarden’s Kraka i juni 2021.
Jeg har været dybt forelsket i racen i ca. 32 år og glæder mig til at lære meget mere i løbet af de næste år.
Privat er jeg gift med Teit og bor ca. midt på Sjælland ude på landet

Til alle broholmer-ejere:
Avlsrådet har brug for jeres hjælp til at bevare et overblik over racens udvikling og i særdeleshed racens sundhed. Derfor må I meget meget gerne fortsat huske os, hvis jeres hund får konstateret sygdom, der kan have betydning for avlen, det kunne fx være: allergi, immun-sygdomme, OCD, spondylose, korsbånds-problemer, mavedrejning mv. Jo mere viden vi har om racens sundhedsstatus, jo bedre kan vi arbejder med at fastholde eller forbedre racens sundhed til stor gavn for især hundene, men også deres ejere.

Ligeledes også en opfordring til at indmelde dødsfald, når overskuddet melder sig igen.

Til opdrætterne:
Husk at vedligeholde/slette din/dine hvalpeannoncer på hjemmesiden – hvalpeannoncer/kuldinformationer har kun værdi, når de jævnligt ajourføres og slettes når alle hvalpe er afsat.

Avlsrådet vil så gerne kunne udstede/udsende Broholmercertifikater til nye ejere, samt invitere alle hunde til mental/eksteriør og udsende reminder om HD/AD-røntgen, men det kræver at I opdrættere husker at indmelde jeres kuld og de nye ejere til os. Racens genpulje er stadig så forsvindende smal, at vi ikke har råd til at miste hunde i avlen fordi Broholmerselskabet ikke informeres om fødte kuld og de nye ejere.
Så er du i tvivl om hvorvidt din hund er registreret i Broholmerselskabet, må du meget gerne skrive til avlsrådet, hvis du ønsker at blive indkaldt til røntgen, mentalbeskrivelse og eksteriørbeskrivelse.

Status på HD og AD 2023 indtil nu :

HD-A: 35 HD-B: 16 HD-C: 11 HD-D: 9 HD-E: 2

AD-0: 56 AD-1: 7 AD-2: 4 AD-3: 3

OCD Fri : 24 OCD påvist : 0

Kontakt avlsrådet, hvis du er i tvivl om det samlede HD/AD indeks på en parring.

Avlsrådet kan kontaktes på: avlsraadet@broholmeren.dk

Kommende udstillinger, hvor din hund kan avlsgodkendes :

Broholm Slot den 12. og 13. august :


Vejen den 18. 19. og 20. august:Du modtager denne mail, fordi du er medlem af Broholmerselskabet.
Broholmerselskabet | bestyrelsen@broholmeren.dk