Medlemskab & kontingent

Alle interesserede kan blive medlem af Broholmerselskabet.
Som medlem er du også med til at støtte arbejdet for og med Broholmeren. Rettidigt betalt medlemskab giver desuden stemmeret til Broholmerselskabets generalforsamlinger.

Kontingent 2024
Årligt medlemskontingent: 500 kr. - ved indmeldelse efter 1. juli betales 250 kr. for det resterende år.
Årligt familiemedlemskab - for yderligere medlemmer af samme husstand: 200 kr.

Ønsker du at være medlem?
Hvis du vil melde dig ind i Broholmerselskabet, bedes du udfylde tilmeldingsformularen HER, hvor tilmeldingen er elektronisk og der betales med kort (Dankort, Visakort eller Mastercard).
I tilmeldingsformularen vælges type af medlemskab.

Efter indmeldelse modtager du en mail med dit medlemsnummer, login til hjemmesiden samt et velkomstbrev.

Behandlingen af medlemsoplysningerne sker i vores elektroniske medlemssystem, og godkendes herefter manuelt. Det kan derfor godt tage et par dage fra du tilmelder dig, til du modtager din velkomstmail.

Hvis du har spørgsmål vedrørende indmeldelse eller betaling i forbindelse med indmeldelse, er du velkommen til at kontakte vores formand
eller kasserer.

Opkrævning af kontingent
Fornyelse af medlemskab kan foretages på en af følgende måder:

  • Betaling kan gennemføres via kortbetaling på "min side", hvor der kan vælges enten tilmelding til automatisk betaling eller engangsfornyelse. Her kan der betales med Dankort, Visakort og Mastercard.
Kontingentet betales forud for et år ad gangen. Kontingentet skal være betalt senest den 31.1 for at give stemmeret til den ordinære generalforsamling.

Er kontingentet ikke betalt senest den 15.01, rykkes medlemmet for betaling. Er kontingentet stadig ikke betalt senest 31.01, slettes vedkommende uden varsel som medlem. Ved senere indbetaling betragtes vedkommende som nyt medlem med hensyn til stemmeret og valgbarhed.

Ved tilmelding til automatisk betaling på ”min side”, vil der automatisk blive sendt besked fra systemet når medlemskabet bliver fornyet via trækning på det tilmeldte kort.
Ved fornyelse via bankoveroverførsel, skal det aftales med kassereren på følgende mailadresse: kassereren@broholmeren.dk

Foreign members
If you want to become a member in Broholmerselskabet, you must follow the procedure stated above; please use google translate at the bottom of this page to translate the instructions about becoming a member. 

Bank transfer is only possibly after agreement with our treasury on the following E-mail:

kassereren@broholmeren.dk Klik her for tilmelding