Avl/Opdræt

Gennem en sund og fornuftig avl sikrer vi Broholmerens fremtid

Siden racens rekonstruktion, har Broholmeren været udfordret af  den smalle genetiske avlsmasse, hvilket betyder at hundene er relativt tæt beslægtede. Derfor bør man ved valg af avlspartner have fokus på at vælge kombinationer, der spreder racens genpulje, herunder undlade at gentage kombinationer samt at undgå matadoravl, samt have i baghovedet at de kuld man som opdrætter laver, gerne skulle kunne bruges i avl i næste generation.

Vi anbefaler selvfølgelig at avle i henhold til DKK's avlsrestriktioner for racen samt DKK's generelle etiske anbefalinger, og selvfølgelig også efter Broholmerselskabets avlsanbefalinger for racen.

Links med vigtig information 

Avlsrestriktioner og avlsanbefalinger for Broholmeren

Racestandard for Broholmeren

DKK's stambogføringsregler

DKK's etiske anbefalinger for avl

Racespecifik Avlsstrategi for Broholmeren