HD, AD samt HD-index

Kendt HD og AD status er en avlsrestriktion for Broholmeren.

HD - hofteledsdysplasi

HD er en lidelse, hvor lårbenshovedet og hofteskålen ikke er tilpasset hinanden optimalt. HD er en arvelig betinget sygdom. Arvegangen er "polygenetisk", det vil sige at flere forskellige gener afgør, hvorvidt en hund er disponeret for at udvikle lidelsen. Hvis hunden er arveligt disponeret, har den stor risiko for at udvikle HD, især hvis den udsættes for negative miljøpåvirkninger som forkert fodring, overdreven motion eller hurtig vækst. Typiske symptomer er, at hunden har svært ved at rejse sig op, er slinger i bagkroppen og sætter sig hurtigt ned, når den ikke er i bevægelse.

HD bestemmes ved røngten hos en dyrlæge. Rekvisition bestilles på hundeweb hos DKK. Du behøver ikke være medlem af DKK for at bestille en rekvisition. Hunden fotograferes ved ca. 18 måneders alderen. Avlsrådet informerer dig, når det er ved at være tid.

Efter FCI Protokollen bedømmes HD-billeder efter en 5 trins skala med betegnelserne A, B, C, D og E. A er det bedste, hvor lårben og hofteskål passer helt sammen, mens E er den dårligste, hvor lårbenshovedet nærmest ligger løst uden for hofteskålen. Ved bedømmelsen lægges der både vægt på slapheden i leddet, på leddets form men også på slidgigtforandringer.

Graden af HD opgives i følgende:

A = Fri
B = Overgang
C = Let HD
D = Middelsvær HD
E = Svær HD


HD index
 
HD-index er et tal, der siger noget om en hunds forventede avlsværdi. Tallet siger ikke nødvendigvis så meget om hunden selv – men det angiver hvad man kan forvente hos afkommet – hvis man bruger hunden i avl. Beregning af avlsværdier - eller index – er især nyttigt når man ønsker at forbedre egenskaber med polygen nedarvning og lav til middelhøj arvbarhed – som f.eks. HD. Hundens index kan ses på hundeweb. Tallet beregnes af DKK hver måned. En hunds HD index forandrer sig i takt med at slægtninge HD fotograferes.

HD index og avl

Gennemsnittet for en race sættes til 100.

Hvis en hund har et HD-index over 100 betyder det, at hunden forventeligt vil lave afkom med en HD status, der er bedre end racens gennemsnit.
Omvendt vil en hund med et HD index under 100 forventes at lave afkom med dårligere HD status end racens gennemsnit. 

DKK og Broholmerselskabet anbefaler for Broholmeren, at en parrings samlede index (Hanhundens index + tævens index) på parringstidspunktet mindst bør være på 200. 

Du kan læse mere om HD-index her: HD-index

Broholmerselskabet anbefaler som udgangspunkt kun at hunde med HD status A, B og C anvendes i avl. 
 
AD - albueledsdysplasi
 
Albueleds-dysplasi er en unormal udvikling af leddet.

AD kan give anledning til udvikling af forskellige lidelser. Fælles for disse lidelser er, at de som følge af fejlbelastning af albue leddet forårsager udvikling af slidgigt.

AD er ligesom HD en multifunktionel arvelig lidelse, hvor en hunds arvelige disposition sammen med de negative miljøbelastninger, som den eventuelt udsættes for, er afgørende for, om den udvikler slidgigt og i hvilken grad.
 
AD bestemmes ved røngten hos en dyrlæge. Rekvisition bestilles på hundeweb hos DKK. Du behøver ikke være medlem af DKK for at bestille en rekvisition. Hunden fotograferes ved ca. 18 måneders alderen samtidig med HD fotografering. Avlsrådet informerer dig, når det er ved at være tid.

AD-billeder bedømmes efter en 4 trins skala med betegnelserne 0, 1, 2 og 3. 0 er det bedste, hvor albueleddet er fri for knoglenydannelser og 3 er det dårligste.


Beskrivelse af skalaen:
Grad 0 = Fri
Grad 1 = Let grad
Grad 2 = Middel svær grad
Grad 3 = Svær grad
 

Broholmerselskabet anbefaler som udgangspunkt, at kun hunde med status 0 og 1 anvendes i avlen.

Her kan du læse information om AD fra IEWG: 
 
Det er vigtigt at din hund HD/AD fotograferes også selvom den ikke skal indgå i avlen. Broholmeren er stadig under rekonstruktion og genpuljen er lille, så alle broholmeres oplysninger er en vigtige brik i det videre arbejde med at forbedre racen.