HD og HD-index

Kendt HD og AD status er en avlsrestriktion for Broholmeren.

HD - hofteledsdysplasi

HD er en lidelse, hvor lårbenshovedet og hofteskålen ikke er tilpasset hinanden optimalt; det starter ofte med løshed i leddet, og efterhånden udvikles slidforandringer.  Typiske symptomer er, at hunden har svært ved at rejse sig op, er slinger i bagkroppen og sætter sig hurtigt ned, når den ikke er i bevægelse. 

HD er en arvelig betinget sygdom. Arvegangen er "polygenetisk", det vil sige at et samspil af flere forskellige gener afgør, hvorvidt en hund er disponeret for at udvikle lidelsen,  hvorfor gentest ikke relevant i forholdet til disponering for HD. 

Hvis hunden er arveligt disponeret, har den størst risiko for at udvikle HD, hvis den, udover sin genetiske disponering, udsættes for negative miljøpåvirkninger som forkert fodring, overdreven motion eller hurtig vækst. 

Heritabiliteten (arvbarheden) for HD er 0,25 eller 25 %.

Det betyder IKKE:
  • at 25 % af alle HD tilfælde skyldes ren arv/genetik - og at de resterende 75 % skyldes miljø
  • at det for den enkelte hund kan adskilles i 25 % arv og 75 % miljø

En heritabilitet på 25 % betyder, at 25 % af forskellen mellem den bedste og den dårligste hund i hele populationen skyldes arv.

Ved egenskaber med en heritabilitet på under 0,30 eller under 30 % kan man med fordel benytte sig af et avlsindex, når man udvælger avlsdyr - læs mere om HD-index længere ned på denne side. 

HD diagnosticeres ved røntgen hos en dyrlæge. Rekvisition bestilles på hundeweb hos DKK. Du behøver ikke være medlem af DKK for at bestille en rekvisition. Broholmeren skal være fyldt 18 måneder ved røntgen, og HD billederne tages samtidig med AD billederne. Avlsrådet informerer dig, når det er ved at være tid.

Efter FCI Protokollen bedømmes HD-billeder efter en 5 trins skala med betegnelserne A, B, C, D og E. 

A er det bedste, hvor lårben og hofteskål passer helt sammen, mens E er det dårligste, hvor lårbenshovedet nærmest ligger løst uden for hofteskålen. Ved bedømmelsen lægges der både vægt på slapheden i leddet, på leddets form men også på slidgigtforandringer.

Graden af HD opgives i følgende:

A = Fri
B = Overgang
C = Let HD
D = Middelsvær HD
E = Svær HD

For Broholmeren gælder det, at HD D og E ikke anbefales brugt i avl, og at hunde med HD C anbefales at bruge frie avlspartnere. 


HD index
 
HD-index er et tal, der siger noget om en hunds forventede avlsværdi. Tallet siger ikke nødvendigvis så meget om hunden selv – men det angiver hvad man kan forvente hos afkommet – hvis man bruger hunden i avl. Beregning af avlsværdier - eller index – er især nyttigt når man ønsker at forbedre egenskaber med polygen nedarvning og lav til middelhøj arvbarhed – som f.eks. HD. 

Hundens index kan ses på hundeweb. Tallet beregnes af DKK hver måned på baggrund af HD resultater i hundens nærmeste slægt samt hundens egen HD status.  En hunds HD index forandrer sig derfor i takt med at slægtninge HD fotograferes.

HD index og avl

Gennemsnittet for en race sættes til 100.

Hvis en hund har et HD-index over 100 betyder det, at hunden forventeligt vil lave afkom med en HD status, der er bedre end racens gennemsnit.
Omvendt vil en hund med et HD index under 100 forventes at lave afkom med dårligere HD status end racens gennemsnit. 

DKK og Broholmerselskabet anbefaler for Broholmeren, at en parrings samlede index (Hanhundens index + tævens index) på parringstidspunktet mindst bør være på 200. 

Du kan læse mere om HD-index her: HD-index

Det er vigtigt at din hund HD/AD fotograferes også selvom den ikke skal indgå i avlen. Broholmeren er stadig under rekonstruktion og genpuljen er lille, så alle broholmeres oplysninger er en vigtige brik i det videre arbejde med at forbedre racen.