Klubcertifikat

KLUBCERTIFIKAT REGLER

Gældende fra 1. januar 2019

(opdateret 20 marts 2022)

 

Generelle betingelser for tildeling af Klubcertifikat i Broholmerselskabet: 

Der kan kun uddeles Klubcertifikat på udstillinger arrangeret af Broholmerselskabets bestyrelse eller en af de 3 aktivitetskredse hørende under Broholmerselskabet.

KLUBCERTIFIKAT udstedes til hunde hvor ejer er medlem af Broholmerselskabet eller en udenlandsk søsterklub. Er den vindene hunds ejer ikke medlem af Broholmerselskabet eller en udenlandske søster klub vil certifikatet rykke i henhold reglen om at klassevinderen i forvejen er Klubjuniorchampion.

Dommerkrav: 

Det er kun dommere som optræder i DKK’s Dommerguide som autoriserede dommere for racen, der kan uddele Klubcertifikat 

KLBJCH, Klubjuniorchampion    

·         Hunden opnår Klubjuniorcertifikat, når den i Juniorklasse opnår Excellent og CK, og bliver klassevinder. 

 

o   Er klassevinderen i forvejen Klubjuniorchampion går Klubjuniorcertifikatet videre til   anden, tredje, eller fjerde placering i klassen, dog forudsat at der ligeledes er opnået Excellent og CK.  Er fjerde vinderen i klassen Klubjuniorchampion, uddeles Klubjuniocertifikatet IKKE.  

 

·         Hunden bliver Klubjuniorchampion, når den på 2 Klubudstillinger i Juniorklasse har vundet Klubjuniorcertifikat. 


 

KLBCH, Klubchampion. 

·         Hunden opnår Klubchampioncertifikat, når den i Championklasse opnår Excellent og CK, og bliver klassevinder. 

 

o   Er klassevinderen i forvejen Klubchampion går Klubchampioncertifikatet videre til anden, tredje, eller fjerde placering i klassen, dog forudsat at der ligeledes er opnået Excellent og CK.  Er fjerde vinderen i klassen Klubchampion, uddeles Klubchampioncertifikatet IKKE.   

 

·         Hunden bliver Klubchampion, når den på 4 klub udstillinger i Championklasse har vundet Klubchampioncertifikat. 

 

KLBVCH, Klubveteranchampion   

·         Hunden opnår Klubveterancertifikat, når den i Veteranklasse opnår Excellent og CK, og bliver klassevinder.

 

o   Er klassevinderen i forvejen Klubveteranchampion går Klubveterancertifikatet videre til anden, tredje, eller fjerde placering i klassen, dog forudsat at der ligeledes er opnået Excellent og CK.  Er fjerde vinderen i klassen Klubchampion, uddeles Klubveterancertifikatet IKKE.   

 

·         Hunden bliver Klubveteranchampion, når den på 2 klub udstillinger i Veteranklasse har vundet Klubveterancertifikat. 

 

Diplom / Titelregistrering: 

Hunden tildeles et diplom af Broholmerselskabet for opnået titel, denne kan efterfølgende registreres hos DKK (se DKK’s gebyrer for titel registrering), når der indsendes en kopi af diplomet til DKK.  

·      Diplomet udstedes af Broholmerselskabet.

 

Link til PDF download Klik her