Hjertescanning – aortastenose (SAS) og pulmonalstenose

Pr. 1. januar 2021 er kendt hjertestatus registreret i DKK en avlsanbefaling for Broholmeren.(Avlsrestriktionerne kan læses her)

Det betyder, at begge forældredyr skal have registreret en hjertestatus i DKK før parring, for at kuldet kan opnå stambog plus.

Hunden skal være fyldt 18 måneder for at et scanningsresultat er officielt og kan registreres hos DKK, og som noget nyt skal der nu købes rekvisition til scanning, præcis som for HD/AD-fotografering: (Rekvisition bestilles her)

Ikke alle dyrlæger er godkendt til officielle hjertescanninger, scanning skal derfor foretages af en dyrlæge, der er medlem af EKKOgruppen: (oversigt over dyrlæger tilknyttet EKKOgruppen)

Når der er købt rekvisition, sørger dyrlægen for at indsende resultatet til DKK. Du får en hjerteattest med hjem fra dyrlægen.

Broholmerselskabet vil stadig gerne have en kopi at din hunds hjerteattest tilsendt til: avlsraadet@broholmeren.dk – dette fordi der kan være bemærkninger/værdier på attesten som ikke registreres i DKK, men som er vigtige for det fortsatte arbejde med racen.

EKKOgruppen ved KU SUND anbefaler disse retningslinjer for racen:

GRAD 0: FRI, flow under 2,00. GRAD 0 bruges med GRAD 0 og GRAD 1

GRAD 1: Gråzone, flow 2,00 – 2,25. GRAD 1 bruges med GRAD 0 og GRAD 1

GRAD 2: Mild, flow 2,26- 3,50. Se note *

GRAD 3: Moderat, flow 3,51 – 4,50. Bør ikke bruges i avl

GRAD 4: Alvorlig, flow over 4,51. Bør ikke bruges i avl

*: hunde med status 2 bør som udgangspunkt ikke bruges i avl, medmindre hunden besidder særligt vigtige egenskaber i forhold til racens rekonstruktion. Bruges hunde med status 2, bør dette kun være med grad 0.