Eksteriørbeskrivelse

Gennemført eksteriørbeskrivelse er en avlsanbefaling for Broholmeren.
Racens avlsrestriktioner og avlsanbefalinger kan læses her: Klik her

Nedenfor kan du læse mere om en eksteriørbeskrivelse og hvorfor det er vigtigt at netop din hund deltager, også selvom den ikke skal/kan bruges i avlen. 

Ved eksteriørbeskrivelsen skal hunden fremvises for en eksteriørdommer på samme måde som på Broholmerselskabets skuer og udstillinger. Det hele foregår i en uformel og afslappet atmosfære, hvor både dommeren og Avlsrådet gerne hjælper undervejs. Derudover bliver hundene målt og fotograferet. 

Det er en fordel hvis hunden kan stå stille i lidt tid ad gangen, og løbe i trav ved side af sin fører, så eksteriørdommeren kan håndtere hunden og se dens bevægelser. Hunden skal også acceptere at eksteriørdommeren kigger dens tænder og for hanhunde berører testiklerne. 

Eksteriørdommeren gennemgår hunden fra A - Z efter et eksteriørskema for netop Broholmeren. Du vil efter beskrivelsen få tilsendt din hunds eksteriørskema. 
Du kan se et tomt eksteriørskema her: Klik her

Hvis din hund skal indgå i avlen, er eksteriørbeskrivelsen et uundværligt avlsredskab, både for opdrættere og hanhundejere. Eksteriørskemaerne bruges bla. af Avlsrådet i forbindelse med avlsrådgivninger.

Selv hvis din hund ikke skal i avl, er præcis dens eksteriørbeskrivelse også vigtig.

Beskrivelserne samles i Broholmerselskabets database, og indgår i det videre avls - og rekonstruktionsarbejde med racen. Jo flere resultater og data, des bedre kan avlspar sammensættes, så afkom forhåbentlig kan bruges i det videre avlsarbejde. Og jo mere data, des bedre kan Broholmerselskabet og DKK følge racens udvikling.

Alle hunde, der er registreret med ejerinformation i Broholmerselskabet inviteres automatisk til eksteriørbeskrivelse i 2-års-alderen.